Cipax är ett företag som specialiserar sig på roterande formgjutning där de utvecklar, tillverkar och säljer produkter samt system i miljömedvetna material. Roterande formgjutning karaktäriseras av kostnadseffektivitet trots låga volymer tack vare låg kostnad på verktyg kombinerat med flexibel produktion. Tillsammans med de system som är framtagna för kunders specifikationer har Cipax även egna produkter inom industrin, marina, infrastruktur för att säga några.

Kristoffer Fjeld Langrind, projektingenjör och Lars Haugli, teknisk chef från Norska Cipax AS har bland annat hand om den sektion som behandlar båtar, exempelvis Pioner-båtar. I samband med en planerad lansering av ”Bygg din båt” på www.pionerboat.se behövdes det tas fram underlag till CAD modeller till deras äldsta båttyper som fortfarande var i produktion. ”Bygg din båt” är en simulator där en kan skräddarsy båten som den vill ha och sedan beställa den direkt på hemsidan. Där av behövdes alla båttyper finnas kompletta som 3D-modeller.

För att kunna ta fram detta underlag behövdes det reverse engineering med hjälp av scan-to-CAD. Efter en snabb sökning på Google kom de i kontakt med MLT Maskin & Laserteknikk AS som är det norska dotterbolaget till MLT Maskin & Laserteknik AB. Väl där fick de kontakt med Tony Melkild, 3D tekniker som hjälpte dem med att sätta planerna i verket med hjälp av sin kunskap inom 3D scanning.

Lösningen blev en scan-to-CAD process där MLT AS tekniker Tony Melkild scannade fyra skrov till deras Pioner båtmodeller med hjälp av MetraSCAN 3D och C-Track som är ett system med en handhållen 3D-scanner. De filer som blev resultatet av scanningen även kallat mesh-filer blev omvandlade till 3D-modeller i ett CAD-program. Därefter kunde Cipax själva lägga samman filerna för skroven tillsammans med fullt utrustade Pioner båtar som senare kunde bearbetas i ett annat 3D-visualiseringsprogram.

Målet med scanningen var att med hjälp av en redan producerad båt scanna in den för att sedan omvandla den till en 3D modell. Denna modell skulle sedan ligga som grund för hemsidans nya bygg din båt-funktion.

Hela processen inklusive scanning och CAD-modellering tog ungefär 27 arbetsdagar att sammanställa och Kristoffer berättar,

Resultatet är idag en fullt funktionell båtkonfigurator där man kan specialanpassa båten efter sina egna önskningar och behov.

Cipax berättar även att samarbetet med MLT har varit bra i många aspekter. Bland annat snabb respons, bra introduktion för att beskriva 3D scanning för människor som hade lite/ ingen förkunskap och löpande kontakt genom hela processen.

Från att inte ha någon förkunskap om 3D scanning till att få kontakt med MLT AS och Tony till att idag ha en fungerande ”bygg-din-båt” konfigurator är en resa som visar på hur företag kan få hjälp i olika applikationer med hjälp av 3D teknik. För mer info kontakta www.mlt.se