Apple och Malala Fund presenterade  att Apple blir fondens huvudpartner vilket innebär stora möjligheter att bredda Malalas arbete med att stötta flickors rätt till skolgång och lika förutsättningar. Malala Fund leds av Nobelpristagaren Malala Yousafzai som kämpar för alla flickors rätt till 12 års trygg, kostnadsfri och kvalitativ skolgång.

Med Apples stöd förväntas Malala Fund att dubblera antalet bidrag som beviljas genom Gulmakai Network samt att bredda sin verksamhet till att även omfatta Indien och Latinamerika. Huvudsakligt fokus är att ge mer än 100 000 flickor möjlighet till utbildning på motsvarande gymnasienivå.
Apple bidrar till Malala Funds tillväxt genom att bistå med teknik, kursplaner och forskning om hur man förändrar flickors villkor runtom i världen så att de kan gå i skolan och få en utbildning. Apples CEO Tim Cook kommer även att ingå i Malala Funds ledningsråd.

”Min dröm är att varje flicka ska kunna välja sin egen framtid”, säger Malala Yousafzai. ”Apples innovationer och filantropiska arbete har bidragit till att utbilda och stärka människor i hela världen. Jag är tacksam över att Apple förstår hur viktigt det är att investera i flickor och att de ansluter sig till Malala Funds kamp för att ge flickor möjlighet att lära sig och leda utan rädsla.”
”Vi anser att utbildning är det bästa verktyget för att uppnå jämställdhet och vi delar Malala Funds strävan om att ge varje flicka möjlighet att gå i skolan”, säger Tim Cook. ”Malala är en modig förespråkare för jämställdhet. Hon är en av vår tids viktigaste inspirationskällor och vi är stolta över att kunna bidra till hennes betydelsefulla arbete med att stärka flickor runtom i världen.”

Sedan 2013 har Malala Fund arbetat tillsammans med andra organisationer, privata företag och myndigheter över hela världen för att varje flicka ska få möjlighet till 12 års trygg, kostnadsfri och kvalitativ skolgång. Fondens Gulmakai Network ger för närvarande anslag till program i Afghanistan, Pakistan, Libanon, Turkiet och Nigeria.
Deras arbete är viktigare än någonsin, då omkring 130 miljoner flickor saknar skolgång.