Ytterligare nio underleverantörer till Apple går över till 100 procent ren energi

Som ett led i arbetet mot klimatförändringar och för en bättre miljö meddelade Apple att dess globala anläggningar drivs med 100 procent ren energi. Detta omfattar Apple Store-butiker, kontor, datacenter och samlokaliseringscenter i 43 länder, däribland USA, Storbritannien, Kina och Indien. Företaget meddelade också att ytterligare nio tillverkningspartners har beslutat att strömförsörja all sin produktion för Apple med 100 procent ren energi, vilket gör att det totala antalet underleverantörer som använder ren energi nu uppgår till 23.  

– Vi är fast beslutna om att lämna världen i ett bättre skick än vi fann den. Efter år av hårt arbete är vi stolta över att ha nått denna viktiga milstolpe, sa Tim Cook, Apples VD. Vi kommer att fortsätta flytta fram gränserna för vad som är möjligt genom att utveckla materialen i våra produkter, sättet att återvinna dem, våra anläggningar och vårt arbete med underleverantörer – allt för att hitta nya, kreativa och framåtblickande källor till förnybar energi. Vi vet att framtiden hänger på det.  

Projekt för förnybar energi  

Apple och dess partners bygger nya projekt för förnybar energi runt om i världen, vilket förbättrar energiproduktionen både lokalt, regionalt och för hela länder. Apple bidrar till att skapa och utveckla nya regionala projekt för förnybar energi som annars inte skulle existera. I projekten ingår en mångfald av olika energikällor och tekniker, från solpaneler och vindkraftsparker till biogasdrivna bränsleceller, mikrovattenkraft och teknik för energilagring.   

Apple har i dagsläget 25 projekt för förnybar energi i drift världen över, med en total kapacitet på 626 megawatt. Under 2017 tillkom 286 megawatt solenergi – en högre siffra än något annat år. Dessutom har Apple ytterligare 15 projekt under uppbyggnad. När de är klara kommer sammanlagt över 1,4 gigawatt ren, förnybar energi att finnas tillgänglig i elva länder.  

Sedan 2014 strömförsörjs alla Apples datacenter av 100 procent förnybar energi. Och sedan 2011 har Apples projekt med förnybar energi minskat utsläppen av växthusgaser från företagets anläggningar världen över med 54 procent, vilket innebär 2,1 miljoner ton mindre koldioxid i atmosfären.

Några av Apples projekt för förnybar energi:  

 • Apple Park, Apples nya högkvarter i Cupertino, är nu den största LEED Platinum-certifierade kontorsbyggnaden i Nordamerika. Den drivs av 100 procent förnybar energi från flera källor, däribland solpaneler på 17 megawatt på taket och biogasdrivna bränsleceller på 4 megawatt. När strömförbrukningen i byggnaden är låg levererar anläggningen till och med ren energi till det allmänna elnätet. 
 • Vind- och solkraftverk motsvarande över 485 megawatt har byggts i sex provinser i Kina för att lösa tidigare problem med utsläpp från tillverkning. 
 • I Japan samarbetar Apple med Daini Denryoku, ett lokalt solenergibolag, med att installera över 300 solpanelstak som kommer att producera 18 000 megawattimmar ren energi per år – tillräckligt för att försörja över 3 000 japanska hushåll med el.
 • I Singapore, där det är ont om mark att bygga på, har Apple anpassat sig och installerat förnybar energi på 800 hustak.
 • Apple håller just nu på att bygga två nya datacenter i Danmark som kommer att drivas med 100 procent förnybar energi från dag ett.

Underleverantörernas åtaganden

Genom att arbeta för att uppnå 100 procent förnybar energi i sina egna anläggningar vill företaget också vara en förebild för andra. Apple meddelade även att 23 av dess underleverantörer har åtagit sig att driva produktionen med 100 procent förnybar energi – däribland nio nya underleverantörer. Dessutom har över 85 underleverantörer registrerat sig på Apples Clean Energy Portal, en onlineplattform som Apple har tagit fram för att hjälpa underleverantörer runt om i världen att hitta ekonomiskt hållbara lösningar för förnybar energi.

Nya åtaganden från underleverantörer:  

 • Arkema, ett företag som designar högpresterande biobaserade polymerer och tillverkar produkter för Apple på sina anläggningar i Frankrike, USA och Kina. 
 • DSM Engineering Plastics, som tillverkar polymerer och kompositmaterial i Nederländerna, Taiwan och Kina – material som används i många Apple-produkter, däribland kablar och kontakter.
 • ECCO Leather, den första läderleverantören som har åtagit sig att använda 100 procent ren energi i sin tillverkning för Apple. Det läder som ECCO producerar för Apple är av europeiskt ursprung, och det garvas och skärs till i fabriker i Nederländerna och Kina.
 • Finisar, en USA-baserad branschledande tillverkare av komponenter för optisk kommunikation och VCSEL-laser (en typ av laserdiod), som används i några av Apples nya populära funktioner, till exempel Face ID, selfies med porträttläge och Animoji. 
 • Luxshare-ICT, en leverantör av tillbehör till Apple-produkter. Luxshare-ICT:s produktion för Apple sker huvudsakligen i östra Kina.
 • Pegatron, som monterar ihop flera olika Apple-produkter, däribland iPhone, på sina två fabriker i Shanghai och Kunshan i Kina.
 • Quadrant, en leverantör av magneter och magnetiska komponenter som ingår i flera Apple-produkter.
 • Quanta Computer, en av de första Mac-underleverantörerna som åtog sig att övergå till 100 procent förnybar energi i sin tillverkning för Apple.
 • Taiyo Ink Mfg. Co, som tillverkar lödmasker för mönsterkort i Japan.

Bildtexter:

Sunseap, en leverantör av ren energi, har installerat solpaneler med en effekt på 32 megawatt på över 800 hustak i Singapore.

I Kina monteras solpaneler högt ovanför marken, så att solen kan skina igenom och gräset kan växa – och ätas av jakar som betar på markerna.

Apples nya högkvarter i Cupertino i Kalifornien drivs till 100 procent av förnybar energi, varav 17 megawatt kommer från solpanelerna på byggnadens tak.

Ibiden, en komponentleverantör utanför Nagoya i Japan, har en flytande solpanelsanläggning som driver tillverkningen till 100 procent.