Mässorna Scanautomatic, ProcessTeknik och Nordic Food Industry 2020 flyttar till 4–6 oktober 2021


Vår förhoppning har varit att kunna genomföra mässorna enligt ursprungsplan, men vi har samtidigt stått redo att ompröva denna plan om situationen kräver det. Efter att under de senaste veckorna ha fört en tät dialog med alla utställare, besökare, branschorganisationer och partners har vi landat i beslutet att Scanautomatic, ProcessTeknik och Nordic Food Industry 2020 flyttar till 4–6 oktober 2021. I dialogerna framgår det tydligt att en datumflytt till 2021 är vad absoluta majoriteten (91%) föredrar. Det har framkommit en tveksamhet och oro för att mässan skulle genomföras enligt plan hösten 2020 med tanke på den osäkerhet som råder. Vi har den största respekt för att en mässa innebär en stor investering i både tid och pengar. Sammantaget har dessa synpunkter vägt tungt i vårt beslut.