– Detta är ”once-in-a-lifetime”! Ett unikt tillfälle att få världens blickar riktade mot sig.
Det säger Annika Persson, affärsutvecklare på Svenska Mässan, som bjuder in svenska företag att medverka i tidernas satsning på Hannover Messe, världens största industrimässa, i april 2019.

Hannover Messe går varje vår och hade senast 210 000 besökare och 6 500 utställare fördelade i 27 hallar på totalt 496 000 kvadratmeter – motsvarande 70 fotbollsplaner! Det är inte bara Tysklands största industrimässa, utan världens.
2019 är Sverige för första gången partnerland till Hannover Messe. De tre senaste partnerländerna har varit USA, Mexico och Indien. 2020 är det Indonesiens tur. Och däremellan alltså lilla Sverige.
– Det är verkligen stort och händer bara en gång. För intresserade företag är det nu eller aldrig som gäller, konstaterar Annika Persson.
Marknadsvärdet handlar inte bara om själva mässan. Inför arrangemanget håller Hannovermässan presskonferenser runt om i världen där Sverige exponeras. Och under mässdagarna kommer blågula färger att dominera stadsbilden i Hannover.

Svensk nationspaviljong

Business Sweden leder satsningen på uppdrag av regeringen, tillsammans med ett nätverk av myndigheter och bolag som jobbar för att främja svensk export och utlandsinvesteringar i Sverige.
Temat är Sweden Co-Lab, där Co står för samverkan och Lab för innovation. Här ska olika exempel på digitalisering och smart svensk industri, från norr till söder, lyftas fram.
Inne på mässan har Sverige en 1 200 kvadratmeter stor nationspaviljong och ett antal satellitpaviljonger. En av dem är en automationspaviljong, som Svenska Mässan planerar ihop med Automation Region.
– Chefen för internationella relationer på Hannovermässan besökte Scanautomatic och ProcessTeknik i oktober och blev förtjust i det han såg här. Därför fick vi en inbjudan att skapa den paviljongen just på det temat, berättar Annika.
– Just nu tar vi in intresseanmälningar för att medverka i den satsningen. Vi slussar alltså företag in på den här gigantiska mötesplatsen.
Hon understryker potentialen av att visa upp sig i detta sammanhang.
– Värdet av att medverka, att få all den här strålglansen på sig, är fullt jämförbart med en världsutställning, menar Annika Persson
Hon ser också satsningen som en inledning till ett fortsatt samarbete mellan Svenska Mässan och Hannover Messe.
– Vår ambition är att ytterligare stärka relationen och bygga ett långsiktigt samarbete med Hannovermässan.