Ett turbulent år med turbulenta priser. Stålbranschen är inne i en kritisk period där stigande priser skapar problem för tillverkningsindustrin. Nu kunde BE Group äntligen träffa sina kunder för att diskutera läget på marknaden – och lära sig mer om kundens behov.

När den ena delen stavas pandemi stavas den andra ett högt tryck på stål i Europa. Inhemska producenter har helt enkelt inte klarat av att möta det höga trycket samtidigt som behovet av stål till den kinesiska industrin har ökat markant.

– Det har varit ett turbulent år i branschen med en stark efterfrågan på stål, vilket har gett en turbulent prisbild med kraftigt stigande priser. I det perspektivet är det viktigt att nu kunna träffa kunder för att prata om marknadsläget, om olika material och om vilka alternativ som finns. Men också för att vi ska förstå kundernas behov, krav och förväntningar framöver, säger Jens Karlsson, marknadschef på BE Group.

Stålbranschen är inte direkt en bransch där det presenteras nya revolutionerande produkter varje år. I stället handlar det om att hålla sig uppdaterad om råvarupriser och läget på marknaden. Att förmedla kunskap och information har därför alltid varit en viktig aspekt för BE Group och i år är det kanske viktigare än någonsin.

Om prisbilden är en utmaning för stålbranschen, är klimatet en annan. Hållbarhetsfrågor ligger högt upp på agendan både för branschen och för de enskilda bolagen. För BE Group innebär detta bland annat ett gediget arbete med att ta fram miljövarudeklarationer för företagets produkter. 

– Vi miljövarudeklarerar våra processer och beskriver vilken miljöpåverkan en specifik produkt har under hela sin livscykel, från utvinning av råmaterial och tillverkning till transporter, användning av den färdiga applikationen och avfallshantering. Tidigare har vi använt leverantörernas EPD – Environmental Product Declaration – men nu gör vi våra egna miljövarudeklarationer. Allt för att vi ska kunna vara så transparenta som möjligt när kunden frågar efter det, säger Jens Karlsson och fortsätter:

– Det här är genuint viktigt för alla som bor på den här planeten och ur ett företagsperspektiv är det något som efterfrågas av kunderna. Vi måste möta deras krav, även om det är omfattande processer att gå igenom alla produkter.

BE Group startade som Bröderna Edstrand i Malmö redan 1885 och levererar i dag stål, rostfritt stål och aluminium till byggsektorn och tillverkningsindustrin i främst Sverige, Finland och Baltikum. 

– Elmia Subcontractor är en mässa som passar oss bra – här befinner vi oss mitt i branschen. Med sin volym är Elmia Subcontractor unik i norra Europa och här finns såväl bredden som djupet bland både utställare och besökare. Mässan har jobbat upp en kontinuitet och har mer eller mindre blivit ett koncept, säger Jens Karlsson.