Klimatpolitiska rådet har precis kommit med en nedslående rapport och vi vet också att byggsektorn står för över 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Men det finns byggaktörer som går mot strömmen och tar hänsyn till klimatet i sin affär. Först ut av de stora byggentreprenörerna är Veidekke som genom sin satsning ”Region trä” leder förändringen i branschen mot mindre klimatavtryck.

Den 21 mars presenterade Klimatpolitiska rådet sin första årliga rapport. Resultaten är nedslående då takten på utsläppsminskningarna har bromsat in. Men det finns också positiva signaler – genom ett ökat byggande med trä och träets positiva klimategenskaper har branschen börjat tackla klimatfrågan på allvar.

Traditionellt sett har det varit små- och medelstora byggentreprenörer som med sina mer flexibla affärsmodeller har kunnat bredda sitt erbjudande med trä. Nu har även stora aktörer börjat kliva in på spelplanen. Med sin satsning ”Region trä” tar Veidekke på sig en ledartröja som skickar ett viktigt budskap till både marknad och bransch: klimatfrågan måste tas på allvar!

Skifte till förnybart trä


Enligt de senaste siffrorna från Prognoscentret byggs 11,5 procent av alla flervåningshus i Sverige i trä, en ökning från 2015 då motsvarande siffra var 8 procent. Trenden är alltså positiv. Träbyggnadsindustrin tar kontinuerligt marknadsandelar och kommer ta fler när nu industrin växer.

I många större konstruktioner sker ett skifte till trä. Trä är skogens erbjudande till hela samhällsbyggnadssektorn, då bostäder, broar, skolor, hotell och kontor kan byggas förnybart. Även om takten är för låg och byggbranschen i det stora ökar sina utsläpp ser vi en positiv förändring – från ändligt till förnybart.

Klimatansvar och affärsnytta


Veidekkes flaggskeppsprojekt Cederhusen – fyra hus i centrala Stockholm med 10–13 våningar och 234 lägenheter – är ett av världens största trähusprojekt. Men det är bara början. Ett kommande projekt är det nya centrumet i stadsdelen Ör, Sundbyberg, med hyresrätter, bostadsrätter, vårdboende, trygghetsboende och affärslokaler.

Det finns också andra stora aktörer som gläntat på dörren till framtidens byggande, till exempel PEAB och deras skola Moröbacke i Skellefteå. Men Veidekke tar ett större steg genom att de gör trä till en prioriterad satsning och ett nytt affärsområde. 
Veidekke har tagit kunskapen om byggbranschens påverkan på klimatet på allvar, insett att trä är ett effektivt sätt att göra positiv skillnad för miljön – och valt att ta ansvar för den insikten. Men det handlar också om att företaget ser den stora affärsnyttan och kommersiella potentialen i att profilera sig som trähusbyggare.

Vem tar stafettpinnen?


Vi har alltså ett skifte i byggbranschen där fler och fler vinner marknadsandelar och expanderar genom att ha tydliga och långsiktiga strategier för ökad användning av trä. Återstår nu att se vilka fler stora byggentreprenörer som följer Veidekke i spåren och utnyttjar affärsmöjligheterna och klimatnyttan med trä fullt ut och ställer om till ett mer hållbart byggande.

Vi vet att det är bråttom – både för klimatets skull och för företag som inte vill tappa position på en marknad i förändring. De flesta stora byggentreprenörer har skrivit på färdplanen för ett fossilfritt Sverige 2045. Med mer trä kan målet nås tidigare. För att öka takten i omställningen till hållbart byggande måste fler stora entreprenörer nu ta ansvar – och inse affärsnyttan i att välja trä!

Johan Fröbel, chef för distribution och teknik, Svenskt Trä och Carl Wangel, ansvarig för näringspolitik och samhällsplanering, Sveriges Träbyggnadskansli