Den ger överblick av prestanda, sänder data i realtid och upptäcker fel – redan innan de dyker upp. SKF:s nya sensorlager för lastmätning visas för första gången i Sverige på Elmia Subcontractors IoT Arena.

 Det har blivit dags för den svenska marknaden att ta del av SKF:s nya uppkopplade lager. Den använder optisk fiberteknik, utan elektronik, integrerat i lagret och gör det möjligt att till exempel visualisera krafter, kraftriktningar, temperaturer, hastigheter och smörjförhållande i realtid. Mätningarna kan göras över långa avstånd i svåra, elektriska och kemiska miljöer utan störning.
– Den upptäcker signaler från rullningslagret som gör det möjligt att agera innan ett potentiellt fel har uppstått. Signalerna som man följer från lagret visar hur maskinen uppför sig och var krafterna kommer ifrån, säger Carl Pucher, produktansvarig Fiber Optic Sensing på SKF. 

I våras premiärvisades mätinstrumentet i Hannover. Första gången tekniken visas i Sverige blir på Elmia Subcontractors inspirationsutställning IoT Arena.
– Vi är först ut med det här. I dag finns ingen annan teknik där du kan följa laster i realtid, direkt från lagret, säger Carl Pucher.

IoT Arena är en kunskaps- och inspirationsarena på Elmia Subcontractor där företag presenterar sina innovationer. I år arrangeras mässan den 12–15 november och innovationerna kan handla om uppkopplade produkter, tjänster eller smarta lösningar på olika problem. Utgångspunkten ligger i att skapa kundvärde och att effektivisera processer.

SKF:s unika teknik handlar dock inte bara om tillståndsövervakning och att lokalisera fel som kan uppstå i processen. Den ger också ingenjörer nya insikter om maskinens prestanda i realtid, vilket gör det möjligt att effektivisera maskinanvändandet hos kunden.
– Den kan vara avgörande för att optimera styrningen av utrustningen. Du kan skicka enorma mängder data på långa avstånd och få information i realtid.

I ett första skede är tekniken framtagen för att optimera pumpar i drift och dess design. Framöver kommer fler användningsområden.
– Varje applikation och kund är unik och de kommer att använda den på många olika sätt. Så småningom kommer vi att lansera tekniken mot flera applikationer, säger Carl Pucher. 

SKFs nya sensorlager för lastmätning
SKF har tagit fram en optisk fiberteknik som man förser lager med. Den mäter bland annat belastningar, temperaturer, hastigheter och ger då möjlighet att optimera process och maskin så att potentiella maskinfel kan undvikas. Dessutom bidrar den till energieffektiv körning. Tack vare fibertekniken, och dess snabbhet, kan man få styrinformation i realtid, vilket effektiviserar och optimerar företags maskinanvändning. Den första produkten som är framtagen riktar sig till pumpar, dess konstruktion och igångsättning av dessa. Fler applikationer är att vänta. 

Elmia Subcontractor:

Kommande trender, utvecklingen av tekniker och en marknad i förändring. Som Skandinaviens största industrievent tar Elmia Subcontractor taktpinnen mot en stark framtid. Under de fyra mässdagarna, 12–15 november, tas ett helhetsgrepp om såväl dagsläge som framtid. Här görs och läggs grunden till affärer för flera miljarder kronor.  Utställningen IoT Arena hålls i Hall D på mässan som lockar 1 200 utställare och 15 000 besökare.