Seinäjoki Universitetet och Siemens gör det möjligt för finska företag att utforska digitaliseringens möjligheter

Effektiviteten, flexibiliteten och smidigheten i produktutvecklingen och produktionsprocessen är viktiga faktorer i den finländska industrin som står inför intensiv konkurrens från lågkostnadsländer, något som ger stora utmaningar för landet och dess utbildningssektor. Industrin behöver snabbt skapa nya, innovativa produkter och producera dem kostnadseffektivt för att lyckas i en global miljö.
Men internet of things (IoT) och digitalisering erbjuder finska industriföretag många nya utvecklingsmöjligheter. Eftersom små och medelstora företag har begränsade FoU-resurser och tekniken snabbt utvecklas behöver de emellertid ofta en partner, en neutral rådgivare och utbildad personal för att hjälpa dem att definiera hur den nya tekniken effektivt kan tillämpas i den egna verksamheten. Syftet med de högteknologiska laboratorierna vid Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK) är att demonstrera möjligheterna till teknik och uppmuntra företag att snabbt använda sig av den.
SeAMK Digital Factory utvecklades i samarbete med Siemens i Finland och Siemens PLM Softwares partner IDEAL PLM genom att använda de senaste automationsteknologierna och PLM-lösningarna. Detta för att göra industriellt Internet och digitaliseringslösningarna tillgängliga för studenterna och industrin. För att utvärdera konceptet och utveckla det nya initiativet pågår ett samarbete med mer än tio österbottniska företag som kontinuerligt erbjuder ovärderlig information om sina processer och krav.
– Siemens är den enda leverantören på marknaden som binder ihop digitaliseringen från produktutveckling och verksamhet till produktion, det ger oss en helhetslösning för automation, säger Hannu Reinilä, ansvarig för utbildningen i automationsteknik och informationsteknologi vid Seinäjoki University of Applied Sciences (SeAMK).