Den danska ingenjörskonsultfirman Ramböll har nyligen genomfört två stora prestigebyggprojekt i London. Under båda projekten förlitade sig projektingenjörerna i stor utsträckning på de digitala verktyg som erbjuds via Bluebeams programvarulösningar Bluebeam Revu och Bluebeam Studio. Alex Lawrence, ansvarig för byggnadsstrukturer på Ramböll i Storbritannien, tror att dessa verktyg och andra digitala framsteg kommer att vara ovärderliga vid hanteringen av de kommande 100 årens ingenjörsmässiga utmaningar.

Snabbare samordning utan problem

De två projekten är dels en ombyggnad av området Kings Cross, dels lägenhetskomplexet Dalston Works i norra London. Andrew Mather, huvudansvarig ingenjör på Ramböll i Storbritannien, berättar hur programvaran Revu hjälpte dem att snabbt samordna arbetet och uppnå högre produktivitetsnivåer i projekten.

– Revu gjorde det möjligt för oss att jämföra information från olika källor och se till att det inte fanns några felaktigheter. Utan digitala verktyg skulle den typen av nära samordning ha tagit mycket längre tid, orsakat förseningar av schemat och ökat risken för fel. Med Revu blev det istället möjligt att göra alla ändringar digitalt och spåra dem, så att alla parter visste exakt vem som hade gjort en ändring och när.

Ruth Johnson, som arbetat som strukturell huvudingenjör på projektet i Kings Cross, håller med:

– Revu har varit en lättillgänglig plattform som alla har kunnat använda för att förstå samordningen och förutse utmaningar som kan hända på byggarbetsplatsen.

Effektivare arbete med rätt fokus

Revu har också hjälpt Ramböll att bygga upp ett institutionellt arbetsminne genom funktionen Tool Chest. Genom företagsservern har samtliga Rambölls användare av Revu tillgång till samma uppsättning digitala ritningsverktyg, symboler och säkerhetsfunktioner. Det gör att ingenjörerna snabbt kan göra sina val och säkerställa högkvalitativa färdiga skisser.

På Dalston Works kunde byggnadsingenjörerna använda Tool Chest för att göra markeringar i ingenjörsdokumenten och visa var mekaniska rör skulle installeras.

– Möjligheten att anpassa Revu efter olika användare och deras sätt att använda det är en av verktygets nyckelfunktioner, menar Mather.

Genom att möjliggöra mer samarbete genom Studio och utnyttja verktyg som Batch Link och automatiska mätningar, elimineras även en stor del av det mekaniska och repetitiva beräkningsarbetet från ingenjörsprocessen. Ingenjörerna kan fokusera på utformningen och förlita sig på att de automatiserade mätningar Revu genererar är exakta.

– Med verktyg som Revu kan mängden administrativt arbete minskas avsevärt och vi kan lägga mer tid på de innovativa aspekterna och att skapa värde i projekten, säger Andrew.

Digitalisering är framtiden för byggbranschen

Att underlätta samordningen mellan parter, utnyttja kraften hos data och användarvänligheten är alla faktorer som har inspirerat Ramboll att förlita sig på Revu och Studio i så stor utsträckning.

– Det är jättelätt att använda tack vare ett enkelt användargränssnitt, och kan användas av alla i byggkedjan, från konsulter och hela vägen till underleverantörer på byggplatsen, avslutar Alex.

Digital design är framtidens strategi. Om man ska se till projekten i Kings Cross och Dalston Works, går Ramboll i spetsen för en spännande och digital ny era inom byggnation.