Protolabs, global ledare inom teknikbaserad digital tillverkning, erbjuder fler kvalitetsalternativ vid 3D-printning med MJF och SLS, tack vare ny och förbättrad efterbehandling. 

Protolabs har alltid erbjudit kunder många alternativ när det gäller ytstrukturer, bland annat med ett brett val av olika material och metoder för ytfinish vid efterbehandlingen. Kunder får nu ännu bättre flexibilitet vad gäller ytfinish vid tillverkningen av prototyper och komponenter med Multi Jet Fusion (MJF) och Selektiv Lasersintring (SLS). 

– Slätheten på 3D-printade delar har stor betydelse för funktionaliteten, säger Daniel Cohn, ansvarig för 3D-printing inom EMEA på Protolabs. 

– Men alla projekt kräver inte samma släthet och kraven skiljer sig ofta mellan olika branscher. Med de nya flexibla valmöjligheterna vad gäller ytfinish vi nu erbjuder kan kunder välja en standardfinish som möter deras krav eller välja högre nivåer av finish när så krävs. 

De nya kategorierna för ytfinish är Pure, Smooth och Vapour Smooth. Kategorierna har alla olika egenskaper och fördelar som optimerar en komponents funktionalitet, integritet och designaspekt, vilket gör det enkelt att hitta en passande efterbehandling oavsett projekt. De nya kategorierna skiljer sig framförallt åt vad gäller jämnheten på ytan och valmöjligheter vad gäller färg och material. 

Kvalitetskategorin Pure har en grovhet på cirka 20-30 μm och Rz = 120-160 μm respektive, vilket är jämförelsevis en relativt hög grovhetsgrad. 

Delar som behandlas på kvalitetsnivån Smooth, har en slätare yta, med ett värde på cirka 10-25 μm och Rz = 60-140 μm respektive och kan användas för fler material. Denna typ av efterbehandling är lämplig för serietillverkning av delar och prototyper. Smooth-finishen är den finish Protolabs idag erbjuder som standard för de flesta material. 

Delar med finish i kvalitetskategorin Vapour Smooth har värden på Ra = 5-15 μm och Rz = 25- 65 μm respektive (till och med lägre för vissa material, så kontrollera gärna databladen). Dessa delar är betydligt slätare än övriga kvalitetsstandarder och närmar sig ytan på injektionssprutade delar. Kvalitetskategorin Vapour Smooth ger vatten- och lufttäta komponenter som är enkla att rengöra och som möter höga estetiska krav tack vare sin extremt släta och täta yta. Denna nivå är populär främst inom bilindustrin, medicinteknik och bostadsteknologi. 

För mer information gå till: https://www.protolabs.com/en-gb/services/3d-printing/ enhanced-surface-quality-for-sls-and-mjf-parts/ 

Om Protolabs 

Protolabs är världens snabbaste och bredaste digitala tillverkare. Våra digitala anläggningar producerar delar i mindre volymer på bara några dagar, medan vårt globala nätverk drivet av Hubs erbjuder avancerad funktionalitet och tillverkning i högre volymer. Vi erbjuder en källa för all tillverkning – från prototyp till volymtillverkning – som hjälper produktutvecklare, konstruktörer och leveranskedjan över hela världen.

Mer hittar du på: https://www.protolabs.com/sv-se/