När coronapandemin slog till i våras stod det klart att många företag skulle bli tvungna att permittera – eller till och med varslapersonal för att ta sig igenom krisen. Örebro universitet genomförde då en extrasatsning riktat mot de yrkesverksamma som påverkats av coronakrisen i syfte att snabbt kunna erbjuda dem plats på AI-kurser. 


– Den här kompetensen är en jättestor konkurrensfördel för oss, säger Cornelia Leichtfried på Tikab Strukturmekanik AB.

 För att möta coronakrisen och stötta näringslivet, genomförde regeringen ett antal satsningar under våren och sommaren. En av dem var att tillföra mer pengar till akademin, för att göra det möjligt att få fram fler utbildningsplatser.

Smarterinitiativet vid Örebro universitet, som erbjuder korta distansbaserade kurser inom artificiell intelligens för yrkesverksamma, var en av instanserna som fick extramedel och på så vis kunde öppna ett snabbspår till höstens kurser för anställda som drabbats av krisen.

– En kris öppnar också möjligheten att kunna ta ett utvecklingssteg. Det är vår plikt som universitet att stå för kunskap och kunskapsspridning till dem som behöver det mest. Just AI och digitalisering har varit oerhört viktiga verktyg för att hålla i gång både privata och offentliga verksamheter under krisen. Därför kändes det naturligt att accelerera våra pågående satsningar kring kompetensutveckling och jobba extra hårt för att skapa fler kurser, säger Amy Loutfi, vicerektor för AI vid Örebro universitet, och lägger till:

– Vi hoppas att det här ska leda till att man efter krisen har större valmöjligheter inom yrkeslivet och att vi kan hjälpa till att stärka näringslivet genom att lyfta kompetensen hos medarbetarna.

Permitterades på 60 procent när krisen slog till

Cornelia Leichtfried arbetar som mjukvaruutvecklare på Tikab Strukturmekanik AB. En stor del av hennes arbete handlar om att hjälpa företag inom infrastruktur- och byggbranschen med interaktiva lösningar, som AR och VR (augmented reality och virtual reality).

När coronapandemin slog till drog många av Tikabs kunder i bromsen, vilket skapade en stor osäkerhet. Därför bestämde företaget att korttidspermittera en del av sina anställda. Sedan dess har Cornelia Leichtfried bara jobbat 40 procent och varit permitterad övriga 60 procent.

– Alla på företaget har dock varit positiva och tänkt att det kommer att komma i gång igen. Vi visste att vi hade mycket projekt på gång, men på grund av corona blev kontrakten uppskjutna. Men vi var säkra på att det förr eller senare skulle vända, eftersom man alltid kommer att bygga vägar och hus i ett samhälle, säger hon.

En kollega fick syn på hemsidan för Örebro universitets AI-kurser för yrkesverksamma och tipsade henne. Cornelia bestämde sig direkt och ansökte till samtliga fyra kurser där anställda som drabbats av krisen kunde ansöka via ett snabbspår.

– Jag har alltid varit intresserad av att lära mig och att studera. När man arbetar med datorer måste man hela tiden vara uppdaterad på utvecklingen. Hela AI-teknologin och speciellt maskininlärning är väldigt relevant för oss, vi ser en stor potential i vår industri för det.

– Jag blev antagen till alla fyra kurserna, så just nu är det lite stressigt, säger hon med ett skratt.

Maskininlärning – en stor konkurrensfördel i branschen

Cornelia Leichtfried hade redan tidigare försökt lära sig mer om AI på egen hand, genom att läsa artiklar och titta på tutorials. Det visade sig dock inte vara så enkelt.

– Det är svårt att veta var man ska börja, speciellt inom ett så här stort område som också är så komplicerat. Jag ser det här som en grund som jag sedan kan bygga vidare på.

Kommer du få användning av den här nya kunskapen i ditt arbete, tror du?

– Definitivt. Maskininlärning är jätterelevant för oss, det öppnar så många möjligheter för vad vi kan göra. Klienter kommer ofta till oss med bra idéer, men om vi inte har kunskapen så kan vi bara svara ”det är inte möjligt”. Nu har vi plötsligt tillgång till teknologin, vilket öppnar nya möjligheter. Den här kompetensen är en jättestor konkurrensfördel för oss.

Vad tycker du om initiativet att erbjuda AI-kurser till anställda som påverkats av krisen?

– Jag tycker att det är fantastiskt. Jag vet flera som har blivit av med sina arbeten och då är det jättebra om man kan bygga på sin kompetens, så att man är mer värdefull som anställd när arbetsmarknaden blir bättre. Generellt skulle jag vilja se att fler universitet ger distansbaserade deltidskurser till yrkesverksamma – det vore helt fantastiskt.

 

Bild: VR- och AR-teknik är viktiga inslag i Cornelia Leichtfrieds arbete på Tikab Strukturmekanik. När hon i våras permitterades valde hon att kompetensutveckla sig genom Örebro universitets distansbaserade AI-kurser.

Foto på Andrey Kiselev (AI-forskare som leder kursen Virtual Reality i industriella tillämpningar, Örebro Universitet.

Foto på Amy Loutfi (Örebro Universitet).