HandyScan 700 är en portabel och kraftfull 3D scanner som snabbt och enkelt fångar objektets yta till en 3D-mesh eller till punktmoln på plats. HandyScan 3D är mycket lätt att använda och ger precisa skanningresultat i hög upplösning. Skannern kan användas både för vidare arbeten med produktutveckling och för tillverkning av reservdelar inom t ex industrin.

3D scanning har öppnat helt nya möjligheter för tillverkning av delar till nya maskiner och reservdelar som inte längre finns på marknaden. De nya Creaforms portabla HandyScan är nu 25 gånger snabbare och 40 procent mer exakt jämfört med de tidigare. De ger tillförlitliga och exakta 3D-mätningar.

Kvalitetskontroll

– 3D scanning är ett brett område som hela tiden växer. Förutom att 3D scanning kan skapa CAD underlag för befintliga detaljer finns det även en lång rad andra användningsområden, som t ex kvalitetskontroll, d v s kolla så att detaljen stämmer med CAD-filen som den är skapad efter. Det är också ett område som växer och där 3D scanning nu gör intåg på bred front, säger Christoffer Eriksson, vd på MLT.

Inom fastighet- och byggdokumentation har denna teknik funnits länge eftersom det går snabbt att scanna stora mängder data. Det kan också handla om ombyggnationer av befintliga fabriksdelar, projektering av nya byggdelar eller dokumentation av historiska föremål, såsom arkeologiska fynd, statyetter eller mumier. Ett annat område är scanning i medicinskt syfte, allt från tillverkning av proteser till skräddarsydda skor och kläder som är anpassade efter kroppen.

– Scanning kan användas i många olika sammanhang. Grundprincipen är den samma och vi jobbar över hela spannet.

Reservdelar

Inom industrin finns det idag en stor bas existerande maskiner som det är svårt att hitta reservdelar till. Maskinerna i sig har en lång livslängd men det finns reservdelar som är slitna och behöver bytas ut.

– En maskinpark kostar en hel del och många företag vill helst hålla liv i sina maskiner så långt det är möjligt. Genom att scanna av reservdelar med HandyScan 700 kan nya tillverkas och därmed kan produktionen fortsätta utan att en ny maskin måste köpas in, förklarar Christoffer Eriksson.

Med portabel 3D-scanner och dator skannas maskindelen direkt på plats och digitaliserade detaljer framställs på ca 500 000 mätpunkter per sekund och som hämtas utifrån sju laserlinjer. Viktigt att tillägga är att laserljuset inte påverkar ögonen negativt.

– Mät noggrannheten har blivit mycket bättre. Man kan skanna ute i verkliga produktionen, vilket man inte kunde göra tidigare med denna noggrannhet. Vi har bland annat skapat nytt cad-underlag efter att vi skannade en presscylinder på plats med Creaform Metrascan3D, berättar Christoffer Eriksson.

Tillverka nya

Genom att plocka ner delarna och skanna produkterna var för sig går det att tillverka nya maskindelar som sedan kan sättas samman till en ny maskin som fungerar som den gamla.

– Är maskindelen sliten tar man med det i beräkningen. Upphovsrätt måste alltid verifieras innan vi kan gå igång. Skannern positionerar sig på detaljen. Håller man produkten i ena handen och scannern i den andra fokuserar den på tre punkter, s k triangulering. Styrkan med portabel skanner är att det garanterar noggrannheten oavsett att objektet rör sig eller på användaren som håller scannern. Vi kallar det True Accuracy, avslutar Christoffer Eriksson.

Av Kim Hall