Designtech Solutions i Luleå är ny partner till M-Files och därmed återförsäljare av företagets program för intelligent informationshantering.

– Vi ser fram emot att arbeta med en så världsledande produkt, säger Patrik Svanerud, vd för Luleåföretaget.

Att hantera information på ett maximalt effektivt sätt är ett problem för många organisationer och företag. M-Files har lösningen i form av sin intelligenta informationshantering, lovordad av flera marknadsrådgivningsföretag, bland annat världsledande Gartner. Designtech Solutions jobbar med liknande lösningar, om än i mindre skala.

– Vi är vana att hantera den här typen av produkter och kan det område som rör dokumenthantering, så vi hade bra förkunskaper när de tog kontakt och bad oss bli återförsäljare. Vi matchade deras kriterier, menar Svanerud.

Han ser samarbetet med M-Files som ett värdefullt komplement till det egna företagets övriga verksamhet. Marknadspotentialen är stor och någon risk för överlappning och konflikter är han inte orolig för. M-Files vänder sig till större kunder.

– För oss innebär det att vi får ett ben till att stå på, ett segment av kunder som vi inte har i dag. Det är väldigt många organisationer som har ett behov av att effektivisera verksamheten på olika sätt och då krävs nya och bättre verktyg.

M-Files har tre grundläggande styrkor: Systemet är baserat på metadata. Det är plattformsneutralt. Det är intelligent.

På så sätt automatiserar, stöder och förenklar det, så att användaren från alla sorts enheter kommer åt all information och allt innehåll. Inte utifrån var det finns lagrat, utan baserat på vad det är man söker. De uppenbara fördelarna är bättre arbetsprocesser, ökad produktivitet och minskade kostnader.

– Med vår långa erfarenhet av dokumenthantering ser vi vilken ingenjörskonst som ligger bakom. Det är väldigt bra gjort, konstaterar Svanerud.

Tack vare sin effektiva, säkra produkt och sin fokusering på innovation har M-Files vuxit till ett globalt företag med tusentals kunder i mer än 100 länder. Företaget har många långvariga samarbeten med erfarna återförsäljare världen över – varav Designtech Solutions nu är en.

Luleåföretagets samarbete med M-Files kommer att bestå av försäljning av produkten, implementering och utbildning, samt support.

Designtech Solutions startade 1999 och jobbar med implementerings- och anpassningstjänster, utbildning, projekthantering, mjukvaruutveckling, webbutveckling och serverdrift. Företagets specialprodukt iCoordinator är en molnbaserad teknikplattform för smidig projekthantering och dokumentsamverkan i små och stora företag, mer anpassad än många andra lösningar för synkronisering och fildelning.

Mer info:

Patrik Svanerud, vd Designtech Solutions AB, 070-553 97 81