Hexagons division Manufacturing Intelligence har idag presenterat REcreate, en kraftfull och flexibel ny mjukvarulösning designad ”från grunden” för att göra det enklare och snabbare att omvandla delar från metrologiskanning till tillverkningsbar modell.

Reverse engineering-processer används rutinmässigt under tillverknings- och underhållsprocesser. Trots tillgängligheten av mycket kapabla metrologiska system kan dessa processer kräva komplexa digitala arbetsflöden för att ta hänsyn till inkompatibla datatyper och tekniker, vilket hindrar produktiviteten och kan införa fel. Dessutom kräver dessa arbetsflöden betydande erfarenhet och tillgång till flera verktyg som kan skapa flaskhalsar i många organisationer. Hexagon har sammanfört sina metrologi- och produktionsexperter för att bygga REcreate ”från botten upp” för att effektivisera dessa arbetsflöden så att ingenjörer och operatörer rutinmässigt kan uppnå ett högkvalitativt, tillverkningsklart resultat.

REcreate är utformad för att avlägsna komplexitet och ger en enda arbetsmiljö från skanning till tillverkningsbar CAD-modell. Användaren kan förbereda CAD-modeller och ritningar från valfri punktmolndata. Dess fullt utrustade CAD-verktygssvit gör det möjligt för användare att skapa kompletta och tillverkningsbara CAD-modeller samt 2D-ritningar. REcreates analysverktyg gör det också möjligt för tillverkare att förhöra dessa 3D-modeller och verifiera om de kan tillverkas innan de exporteras som CAD eller STL för tillverkningsprocesser för datorstödd tillverkning (CAM) eller additiv.

Även om den är utformad för att vara driftskompatibel och passa in i en kunds befintliga processer, erbjuder lösningen ytterligare fördelar för kunder som använder annan Hexagon-teknik i sitt arbetsflöde. Platser som använder Hexagons bärbara armar för inspektion kan minska utbildningsbehovet genom att låta alla operatörer läsa inspektionsdata direkt från enheten för att omarbeta med en enda lösning. REcreate testas också noggrant med Hexagons programvaruverktyg för produktion som används för att planera, optimera och programmera bearbetningsprocesser.

Ken Woodbine, REcreate Product Manager, säger:

– Vi tror att genom att göra programvara för reverse engineering mångsidig och enkel att använda ger REcreate design-, produktions- och inspektionsgrupper större förtroende för sina reverse engineering processer. Med den laserskanningsteknologi som finns tillgänglig idag finns det ingen anledning till att de flesta användningsfall inte kan hanteras av någon som behöver dem förutsatt att de har tillgång till de data och verktyg som krävs – var det att säkerställa en exakt passform för ersättningskomponenter, reparation av äldre delar eller uppdatera designfiler med justerade geometrier efter prototypskapande eller produktionsoptimeringar.

REcreate är tillgängligt.