Konstruktören Topi Valtonen på den stora teknikkonsulten Sitowise i Finland, drar nytta av det resultat som FEM-Designs globala analys ger i projekten. Det kvalitetssäkrar konstruktionen och sparar tid. För det använder Topi en metodik som han gärna delar med sig av.

Att göra rätt från början är en självklar sak för att uppnå ett kvalitetssäkrat och pålitligt analysresultat. Konstruktionsdesignern Topi Valtonen tar hjälp av FEM-Design för att nå målet. Han arbetar på avdelningen för strukturteknik på Sitowise i Helsingfors. Sitowise är en stor teknikkonsult i Finland som omsätter 160 miljoner Euro, har 1900 anställda och verksamhet förutom i Finland också i Sverige, Lettland och Estland. Hur kan Topi säkerställa analysens resultat av hela byggnaden? Han använder ett rätt smart arbetssätt som ger svar om han uppnått rätt kvalitet. Topi går metodiskt genom våningsplanen, var för sig, och kontrollera att all data och information är korrekt och att det inte ska finnas några geometriska felaktigheter i konstruktionen.

– Jag modellerar ett våningsplan, lägger på mesh, gör en beräkning av lastfallen och ser att planet har dimensionerats korrekt, berättar Topi. Därefter går jag vidare till nästa våningsplan och gör samma sak tills jag kontrollerat alla planen i hela byggnaden. Det ger en effektivare process, menar Topi.

– Jag sparar tid med att arbeta på det här sättet med konstruktionen och undviker problem som annars kan uppstå. Om jag modellerar 16 våningar och upptäcker fel omkring det åttonde våningsplanet, så är det mycket svårt att hitta felet i konstruktionen. Det tar tid att analysera var felet är någonstans, särskilt om det är en avancerad konstruktion. Till sist genomför Topi en övergripande global analys av hela byggnaden i projektet. På detta sätt får konstruktionen rätt dimensionering och stabilitet från början med hjälp av FEM-Design som ett användbart verktyg. Alltså ett bra exempel på att göra rätt från början.

Analyser av kopplingar mellan element

Nyligen har Topi och hans medarbetare slutfört ett projekt i Helsingfors, ett bostadshus med fem våningar som uppförs i prefabricerad betong. Huset hade en källare i två våningar och tre våningar över markytan. En rätt komplex konstruktionsuppgift med flera utmaningar som ingenjörerna löste med FEM-Design så att betongelementen fick den dimension som krävs för att få stabilitet i byggnaden.

– Vi analyserade dragspänningar och hur de påverkade konstruktionen och hur lasterna fördelades. Vi kontrollerade också krafterna i de horisontella betongplattorna och vilken betydelse det får för hela byggnaden. Särskilt stor vikt lade man att analysera hur krafterna går i kopplingarna mellan olika typer av element och till stommen, till exempel håldäck och att också ta hänsyn till grunden. Det beräknades också i FEM-Design.

Globala analyser i fokus

Den största fördelen med FEM-Design menar Topi är att få ett helhetsgrepp om dimensioneringen av hela byggnaden.

– Även om vi kan göra beräkningar för hand så får vi en bättre bild med hjälp av resultatet från den globala analysen. Ju mer avancerad och komplex konstruktionen är desto mer tid sparar vi med programmet. Men överlag är det nyttan med de globala analyserna för att säkra kvaliteten.

Det är en nödvändig utgångspunkt för att lyckas med målet att göra rätt från början. Då sparar ingenjörerna tid och resurser samtidigt som byggnaden får en korrekt dimensionering.

Love Janson