I oktober firades EU Code Week i klassrum runt om i Europa och elever i alla åldrar blir levande bevis på att programmering öppnar dörrar till helt nya möjligheter. På Layton Primary School i Blackpool i England använder fem- och sexåringar kodprinciper för att hitta en vild dinosaurie. Programmering på Istituti De Amicis i Milano i Italien möjliggjorde en helt ny karriär som förändrade livet för 28-åriga Belinda Tagariello.  

De här skolorna är bara några av ett växande antal europeiska skolor som lär en ny generation elever att koda med hjälp av kraften och mångsidigheten med iPad, Mac och Apples metoder Alla kan koda och App Development with Swift. Båda skolorna säger att programmen har lett till mer engagerat och innovativt lärande och gett goda resultat. 

”De ser effekterna av det som de matar in och blir mer påhittiga när det kommer till problemlösning.” 

Det här är lärarna Alice Nutt och Clare Scott. De började med programmering för bara två år sedan och nu använder de Swift Playgrounds och kodprinciper i alla ämnen som de undervisar sina unga elever i på Layton Primary School i Blackpool i England. Skolan, som ligger i ett av landets mest ekonomiskt utsatta områden, har sett en otrolig förändring hos eleverna sedan programmets start.  

– Förut satt barnen bara där och väntade på att något skulle hända, säger Scott, 45 år, som har undervisat i mer än 20 år. – Men barn med kodmentalitet vet att om de gör något, så händer något. De ser effekterna av det som de matar in och blir mer påhittiga när det kommer till problemlösning. 

Kodmentaliteten har spridit sig över hela skolan och eleverna tillämpar kodprinciper i alla ämnen, oftast med Swift Playgrounds.  

– Vi insåg att vi redan hade använt kodkunskaper i hela läroplanen, säger Nutt, 28 år. – När vi skriver, går vi tillbaka och ändrar och förbättrar texten – vi felsöker. Vi ordnar berättelser i sekvenser, vi ordnar händelser och saker vi gör i vardagen i sekvenser. Det handlar alltså bara om att få alla i skolan att inse att programmering finns överallt.

I Scotts klassrum använder hennes fem- och sexåringar kodkunskaper i både vanliga och ovanliga uppgifter. Hon gav dem ett problem. Hur kan man få en dinosaurie som har rymt att komma tillbaka till djurparken? Hennes elever bestämde sig för att göra smörgåsar med marmelad och lägga ut dem till dinosaurien. 

Scott tog med sig bröd, smör och marmelad och bad eleverna att ge henne stegvisa anvisningar om hur hon skulle göra smörgåsen. Aktiviteten presenterade dem för de enskilda kommandon som behövs för att köra en kodsekvens. 

– Sedan lämnade vi marmeladsmörgåsen utanför klassrummet över natten, berättar Scott. – Självklart kom dinosaurien tillbaka och åt upp den. Morgonen därpå var det bara smulor kvar. 

Italienskan Belinda Tagariello hoppade under större delen av 20-årsåldern från det ena trista jobbet till det andra. 2017 anmälde hon sig till en statligt finansierad kurs där man fick lära sig Swift, Apples kraftfulla och enkla programmeringsspråk. Kursen gavs på Istituti De Amicis i Milano och riktade sig till unga vuxna som var arbetslösa eller arbetade deltid. Som nybörjare lärde sig Tagariello grundläggande programmering i Swift Playgrounds på iPad. Hon gick sedan snabbt vidare till apputveckling med Swift på Mac för att skapa något eget. 

Vi snabbspolar framåt. Idag är Tagariello en av lärarna på kursen, har redan en app på App Store och håller på att utveckla sin andra app.  

– Jag kände en frihet när jag började utveckla appen för jag kunde göra det själv”, säger Tagariello. När jag hittade det här, så hittade jag min väg.

Fyrtioen studenter har redan avslutat kursen och tillsammans har de utvecklat 14 appar på bara två år. Sexton av avgångsstudenterna har fått jobb i teknikbranschen och fem har börjat att läsa på universitetet. 

I oktober hälsar Tagariello den tredje kullen studenter välkomna. Den här gången är de 29 stycken och de flesta har ingen erfarenhet av programmering. Men deras lärare säger att det inte ska hindra dem, och hon talar förstås av egen erfarenhet.  

– Jag visste ingenting om programmering när jag började, så de kan se mig som ett exempel, säger Tagariello, som först introducerar studenterna för programmering med Apples roliga och engagerande app Swift Playgrounds på iPad. Hon går sedan gradvis vidare till kursen App Development with Swift på Mac. – Om de går in för kursen kan de gå väldigt långt, längre än jag, och hitta sin egen väg.