Det finns en rad faktorer som påverkar svaret på den frågan. Möjligheterna med 3D-skrivare har bara blivit fler i och med den tekniska utvecklingen. Tekniken har blivit ett reellt alternativ i många fler tillämpningar bara under det senaste året.

Man kan säga att 3D-utskrift är en klar möjlighet för alla som tillverkar serier upp till 100.000 st/år. Vinsterna kan hämtas hem på en rad områden. Det mest självklara och även det mest traditionella området är prototypframställning.

Prototyper

De flesta beställer fortfarande utskrivna prototyper från byråer. Det kan vara en bra idé, men i takt med teknikutvecklingen på skrivarsidan bör beslutet löpande omvärderas. Priserna på skrivare sjunker och kvalitén höjs hela tiden. Det gör att man kanske skall skaffa en egen skrivare och på så sätt få en ännu snabbare prototyp-process. Då kan ni köra ett varv till och slippa chansa p g a budget eller tidsbrist.

Serieproduktion

Serieproduktion och custom made produktion är de områden där det händer mest.

En 3D-utskrift kan ha i princip vilken geometrisk form som helst. Den lider inte av begränsningar som gjutning, formsprutning eller bearbetning har. En komplicerad formsprutad komponent behöver göras i flera delar som senare sammanfogas om den ska vara möjlig att producera. Det samma gäller i många fall gjutning.

Bearbetning av råmaterial är dyrt vilket i många fall leder till komponenter som är onödigt stora och tunga. Man vill helt enkelt inte göra avancerad bearbetning och nöjer sig med standarddimensioner som kan öka slitage på konstruktioner där komponenten ingår.

Den riktigt stora potentialen ligger i att designa om komponenter eller hela produkter med alla de fördelar som additiv tillverkning innebär. Att fritt designa en komponent utan att behöva tänka begränsningar i tillverkningsprocessen öppnar stora möjligheter.

Kostnadsbesparingar

Det finns stor potential för kostnadsbesparingar när man går över till additiv tillverkning och 3D-skrivare.

Produktionskostnader

Varje produkt är unik och måste bedömas om den är lämplig för framställning med additiv tillverkning och 3D-skrivare. Viktiga faktorer är produktionsvolym och geometri. I många fall kan produkter som framställs med formsprutning i lägre volymer direkt ge en besparing då ingen verktygskostnad är nödvändig. Likaså produkter som framställs med avverkande bearbetning i lägre volymer, men där bör oftast designen av produkten eller komponenten ses över för bästa kostnadsbesparing.

Lagerkostnader

Eftersom 3D-utskrifter ger möjlighet till direkt produktion behövs inga lager av produkter, utan produktion kan ske vid behov. Produkter och komponenter kan produceras inom ett dygn.

Transportkostnader

Har man egen produktion nära sin kund AM behövs inga transportkostnader då produkten framställs på plats.

Monteringskostnader

Vid produktion med 3D-skrivare kan oftast flera komponenter som annars kräver montering produceras i ett stycke. Vilket ger färre komponenter samt ingen montering.  

Utveckling

Vid produktion med additiv tillverkning är man inte låst till verktyg eller maskinstyrning. Produktutveckling och designförändring kan ske utan kostsam omställning av själva tillverkningen.

Kringkomponenter

Då produkter producerade men 3d-skrivare kan optimeras i vikt och form kan livslängden på kringkomponenter som lager, remmar, motorer mm ökas. Ger ofta även möjlighet till effektivisering.

Exempel:

– Produkten är en sensorhållare som sitter på en axel som ska åka i sidled på en lagrad axel.

  • Originalprodukten är fräst i aluminium, vikt 350g. Kostnad för framställning 1900:-
  • Utskriven produkt i materialet PA12 med HP Jet Fusion, vikt 44g kostnad för framställning 150:-

Förutom direkt besparing för framställning sparar man även livslängd på produkten genom att lager och drivremmar får ökad livslängd. Produkten framställs i några hundra per år. Vid normal produktion beställs 200 st som därefter lagerhålls. Vid produktion med 3D-skrivare produceras produkten vid behov med någon dags leveranstid.

Ökade intäkter

Det enkla sättet är att räkna på kostnadsbesparing jämfört med din nuvarande process för prototyper eller slutprodukter. Men det ger fel bild. Det är som att räkna på investeringen i ett CAD-system och bara ta hänsyn till hur mycket man spar på pennor.

Man behöver koppla investeringen till viss affärsutveckling.

  • Vad skulle hända om ni t ex kunde göra kortare specialanpassade serier till er kunder?
  • Vad skulle hända om ni kunde designa om er nuvarande produkt och halvera vikten på vissa komponenter?
  • Vad skulle hända om ni kunde erbjuda era kunder komponenter med tydliga slitagemarkeringar i avvikande färger?
  • Vad skulle hända med kringkomponenters livslängd om ni kunde designa dom utan geometriska begränsningar?

Kontakta oss

Du har säkert en rad andra exempel på vilka möjlighet 3D-skrivare och additiv tillverkning skulle kunna ha för er. Vi diskuterar gärna vidare: ta kontakt med med 3D Center.