Den internationella mässan ARCHITECT@WORK hålls nu i Sverige för allra första gången, onsdagen den 5 april och torsdagen den 6 april på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan vänder sig till arkitekter, inredningsarkitekter, formgivare och branschfolk.

På ARCHITECT@WORK visar tillverkare och distributörer endast upp helt nya produkter. För att säkerställa att det bara är innovationer som ställs ut måste alla utställare få sina produkter godkända av en jury bestående av svenska arkitekter och inredare.

Mässan i sig har en intressant scenografi som tagits fram av den framstående arkitektgruppen Creative Fo(u)r. De traditionella utställningsgångarna har byggts upp som lounger och besökarna leds mellan de enhetligt designade montrarna. Detta skapar en optimal kontakt mellan utställare och besökare