Processindustrin befinner sig i en spännande utveckling. På ProcessTeknik 2022 välkomnar vi er till Svenska Mässan för att ta del av den utvecklingen. Oavsett om du anländer som besökare eller utställare finns många kunskapshöjande, inspirerande och nätverkande moment för dig att delta i.
Med oss den 18-20 oktober har vi flera branschviktiga partners som bidrar med sina respektive expertområden och visar upp riktiga case från industrin. En av dem är PiiA (Processindustriell IT och Automation), som har med sig den Digitala Stambanan till ProcessTeknik 2022 – ett projekt som du kan läsa mer om nedan.

Den Digitala Stambanan på ProcessTeknik 2022

Ett exempel på ett sådant projekt är PiiAs arbete med den Digitala Stambanan. Det är ett projekt med ursprung i industrins behov av att bygga ut den digitala infrastrukturen.

– Den Digitala Stambanan är ett projekt som fokuserar på utbyte av information mellan företag. Det finns en stor utmaning idag i den extrema mängd information och data som existerar i enskilda företag men som av olika anledningar inte delas över företagsgränserna, berättar Peter Wallin, programchef på Piia.

Den Digitala Stambanan bygger framtidens järnväg fast för information och industriell data. Företag ska kunna koppla upp sig till den Digitala Stambanan och få tillgång till data i olika delar av värdekedjan.

– Projektet är uppdelat i två delar; indtech och produktion. Produktionsdelen fokuserar på att öka industrins användning av digitala plattformar och att höja tillverkningsindustrins digitaliseringsnivå. Och indtech ska utveckla industriell förståelse och insikter. Det är inom indetch som PiiA är en samarbetspartner och vi ämnar att genom industricase demonstrera digitalisering i praktiken, säger Peter.

Den Digitala Stambanan möjliggör en effektivare produktion och lärdomar om hur produkter inom processindustrin används.

– Rent produktionsmässigt kan det leda till optimerade processer. Ju mer information du har desto större möjlighet har du att utveckla tjänster och andra faktorer kring produkten. Den Digitala Stambanan ska erbjuda ett ge och ta-upplägg där du delar med dig och får ta del av information, förklarar Peter.

Mot en mer hållbar processindustri

Precis som alla industrier som står inför stora förändringar upplever processindustrin just nu en del utmaningar. Framförallt handlar det om att företag inom industrin har olika förutsättningar för att genomföra en digitalisering och branschen hamnar i otakt.

– Nu har det pratats färdigt om digitalisering och det är dags att börja göra. Och där ser vi vissa som kommit väldigt långt och många som är kvar i startblocken. Förr var man mer på samma nivå men nu är det stor skillnad och ofta har stora koncerner kommit längre. De stora företagen börjar i sin tur ställa krav på mindre bolag och hur de ska leverera. Här finns helt klart ett jobb att göra. Vi är ett innovationsprogram och har möjlighet att stötta företag med att lösa sina utmaningar inom digitaliseringen, säger Peter.

Att skapa en digitaliserad och hållbar processindustri kräver ansträngning och framförallt samarbete. Peter menar också att ett skifte skett i diskussionen om digitalisering sedan en tid tillbaka.

– Tidigare handlade digitaliseringen om att optimera enskilda maskiner. Nu pratar vi om uppkopplade värdekedjor och hur data kan flöda inom och mellan företag. När fokuset skiftar ditåt uppstår nya utmaningar. Vem äger datan? Och hur ser affärsmodellen ut? Många av våra projekt är reglertekniskt utmanande. Spårbarhet blir allt viktigare för en cirkulär och hållbar industri och vi behöver digitalisering för att nå dit.

“PiiA gör industrin modig”

Det är genom möten som PiiA förstår värdet av den samverkan de möjliggör. Något som förstärks ytterligare i samarbetet med Svenska Mässan.

– PiiA spelar en viktig roll i gränslandet, och vi gör industrin modig. Många samarbetsföretag till oss tar investeringsbeslut baserat på de projekt vi gjort. Vi har innovationshöjd och Svenska Mässan har plattformen där vi hittar vår målgrupp. Tillsammans för vi samman industrin med de kontakter de behöver för att utvecklas.

Inför ProcessTeknik och Scanautomatic 2022 samlas fler samarbetspartners: PiiA, SEIIA, ITF Automation och Automation Region, något som Peter ser mycket positivt på.

– Vi jobbar alla för samma sak men på olika sätt och många av de utmaningar våra partners eller medlemmar står inför är övergripande för hela industrin. Ju fler vi är desto starkare blir vi i utvecklingen och kan se till att fler får veta vad vi gör och hur vi kan hjälpa till, avslutar Peter.