Ingenjören Igor Muzdeka på Norconsult dimensionerar odlingstankar. Det är ett komplext beräkningsarbete som han tidigare utförde manuellt. Det tog mycket tid. Nu jobbar Igor betydligt effektivare med ett automatiserat arbetsflöde med hjälp av FEM-Designs API. De manuella beräkningarna kunde ta upp till 40 timmar. Nu får Igor ett optimalt resultat under 10 timmar.

I Norge används stora åttakantiga tankar av betong för att odla fisk. Ingenjören Igor Muzdeka på teknikkonsulten Norconsult i Stavanger arbetar med att ta fram ritningar till odlingstankarna. Varje tank är skräddarsydd efter kundens behov och är sammanfogade med andra i en större enhet. För att dimensionera tankarna gör Igor en avancerad FEM-analys med flera påverkande laster. Totalt handlar det om 26 lastfall.

 

Tankarnas dimensioner optimeras i FEM-Design. Tidigare gjorde Igor beräkningarna för hand, ett mycket tidsödande arbete. Tack vare ett automatiserat arbetsflöde går beräkningarna nu mycket snabbare och effektivare.

Med FEM-Designs API sparar Igor mycket tid

Igor minns de tålamodsprövande beräkningarna som han gjorde för hand där en mängd data och uppgifter bearbetades.

– I en tank är det stora laster som påverkar hörnen mellan väggarna och övergången mellan väggar och bottenplattan, berättar Igor. När jag tidigare räknade manuellt på en ny tank lade jag till extra armering, körde analysen och granskade resultatet. Om det inte var tillfredsställande så uppdaterade jag med ny armering, körde analysen igen och kontrollerade resultatet. Det blev många gånger som beräkningarna upprepades innan resultatet blev optimalt.

Nu använder Igor en betydligt effektivare arbetsmetod som automatiserar hela processen. Tankens alla egenskaper är lagrade i ett skript. När han modifierar en egenskap i skriptet, till exempel ett längdmått, skickas automatiskt detta till FEM-Design via API och en ny beräkning genomförs.

På ett par sekunder presenterar programmet resultatet i en uppdaterad geometri. Allt sker i bakgrunden och Igor behöver inte exportera skriptets data och importera det i programmet. Det sker simultant. Att arbeta så här automatiserat sparar enormt mycket tid.

– Tidigare tog den manuella beräkningen av en ny tank mellan 30 och 40 timmar. Nu tar det under 10 timmar. Eftersom alla egenskaper är med i skriptet finns det ingen risk att Igor glömmer någon i beräkningarna. Den automatiserade processen säkrar alltså kvaliteten i resultatet.

Nya lösningar växer fram

Den tid som Igor sparar kan användas på bättre sätt än att iterera beräkningar.

– Jag kan köra fem olika beräkningar parallellt och sedan utvärdera resultatet och bestämma vilket som passar bäst.

Igor har snabbt kommit in i detta nya sätt att arbeta med FEM-Design och blev produktiv på ett par veckor. En bidragande orsak är intresset och erfarenheter av programmering. Tack vare det automatiserade arbetsflödet ägnar han mer av arbetsdagen till att dra nytta av sin ingenjörskunskap i projekten istället för att slösa tid och kraft på att göra beräkningarna för hand.

 

Av Love  Janson

Bild: Norconsult