FEM-Design 21 står för dörren och en stor nyhet när det gäller stålmodulen är Plastic Hinges. Med detta verktyg kan en plastisk fördelning av spänningen över tvärsnittet erhållas och plastiska mekanismer i strukturen uppträda. Detta kommer också potentiellt sett påverka lastfördelningen och ge ett mer realistiskt beteende. 

Vid denna typ av beräkning används en mer avancerad styvhetsmatris för Timoshenko-balkteorin där en kopplingsdel mellan krökningen och den axiella töjningen ingår. På grund av detta fås ett mer nyanserat beteende av t.ex. enkelsymmetriska profiler. Om plastisering uppstår i tvärsnittet kan det neutrala lagret potentiellt förflyttas och följaktligen kan en axiell last ge upphov till krökning av balken.

Hur fungerar denna funktion rent praktiskt i programmet? Börja med att välja om du vill ta hänsyn till plastisering eller ej. Detta görs under ”General”-fliken på objektnivå. Här kan användaren välja om hen vill ta hänsyn till plastisering i någon specifik brott- eller bruksgräns. Därefter körs analysen med ”PL”-inställningen vald under inställningarna för lastkombinationerna (Setup by load combinations). Nu utförs en iterativ process där en plastisk fördelning av spänningen över tvärsnittet tillåts.

Om inte kraften kan omfördelas till övriga delar av strukturen kommer beräkningen stoppa och presentera resultatet för det senast konvergerade laststeget. FEM-Design visar också första instabila läget. Med hjälp av dessa resultat får konstruktören en mycket god förståelse för mekanismen och hur den potentiellt kan undvikas. 

 

 

Under ”Detail results” för spänningen i balken kan vi se hur den plastiska fördelningen är över tvärsnittet.

 

Programmet använder sig av en idealiserad elasto-plastisk materialmodell där gränsen för plastisering sätts till fy (t.ex. fy=355 för S355) På grund av detta erhålls en mindre elastisk del i profilen då krökningen ej är oändlig. Detta syns även på bilden ovan i mitten av profilen där spänningen i tvärsnittet understiger 355 MPa.

FEM-Design 21 förväntas släppas i slutet av januari 2022 och det är den version med flest nya features som vi släppt hittills! Missa inte alla nyheter som kommer rullas ut närmaste tiden och ta gärna tillfället i akt att boka in en demo av den nya versionen på ert kontor. Ta bara kontakt med någon av våra kundcoacher här i Sverige så hjälper vi er gärna med detta!