Säkerhetsljusridåer typ MLC 530 SPG, med ”Smart Process Gating”, skapar säkerhetszoner utan extra »muting-sensorer» i en kompakt, utrymmessnål systemdesign. MLC 530 SPG erbjuder också hög säkerhet mot manipulering samtidigt som ändringar av objekt som transporteras medges utan anpassning av givare.

När säkerhetsljusridåerna bevakar en säkerhetszon där materialet måste flyttas automatiskt till eller från zonen, används vanligtvis mutingtekniken. Vanligtvis uppnås detta med externa mutingsensorer som detekterar transportmaterial och skiljer mellan transportmaterial och personal.

En ny produkt, uppfunnen och erbjuden av Leuze electronic, ger nu en enklare och effektivare lösning för denna typ av mutingtillämpning utan att externa sensorer krävs.

Företagets innovativa ljusridåer MLC 530 SPG (”Smart Process Gating”) använder en styrsignal som tillhandahålls av PLC som i kombination med påverkan av skyddsfältet skapar en effektiv tillträdessäkring. SPG-metoden uppfyller säkerhetsmässigt materialhanteringskraven utan behov av externa sensorer.

Därför kan systemen utformas för att vara kompaktare och risken för påverkan eller skador på sensorerna elimineras, liksom kostnaderna för underhåll och service. MLC 530 SPG säkerhetsskyddar områden mot obehörig åtkomst medan materialet fortfarande passerar, utan användning av externa muting-sensorer för applikationer inom materialhantering, bilindustri och förpackningsindustri.

Med mer än 50 års erfarenhet inom området sensorteknik har Leuze electronic blivit ett specialistföretag inom branschen. De huvudsakliga kunderna finns inom områdena: Förpacknings- och livsmedelsindustri, lagerautomatisering, fordonsindustri, maskintillverkning samt  lab-automation. Produktprogrammet omfattas av sensorer för att känna av objekts närvaro eller att mäta avstånd till objektet, alternativt identifiera objekt via RFID-teknik eller streckkoder. Två av de mest växande produktområdena är bildbearbetning (Vision) samt produkter och tjänster för personsäkerhet vid maskiner.  Leuze electronic grundades 1963 nära Stuttgart i Tyskland där huvudkontoret ligger än idag. Företaget har över 1200 medarbetare, på 24 platser i världen, som jobbar för att producera och leverera högsta kvalitet av produkter och tjänster samt ge råd och service till sina kunder. En stor del av personalen arbetar med innovativ produktutveckling så att Leuze electronic alltid skall ligga i framkant av teknologin.