Byggbranschen är hårt pressad av korta ledtider där informationsflödet i projekten måste vara effektivt. På StruEngineers, i Indien, arbetar man i projektverktyget BIMcontact, en molnlösning för att dela, kommentera och hålla reda på informationen. Ett betydligt säkrare arbetssätt än den tidigare opålitliga e-posthanteringen.

Idag är det allt viktigare med ett obrutet informationsflöde i byggprojektet. I den pressade byggbranschen är tid ofta en bristvara och det ställs krav på att projektet snabbare ska komma i mål.

Konsultföretaget StruEngineers i Indien hjälper kunder med att ta fram ritningar i byggprojekt. Tidigare fungerade informationsutbytet inte särskilt effektivt. Suhas Mohol som är VD minns hur det var innan man gick över till projektverktyget BIMcontact.

– Vi hade ett utbyte med kunden där det skickades ritningar och annan information med e-post vilket vållade stora problem. E-posten kunde försvinna på vägen och när vi frågade kunden så hade den inte alltid kommit fram, vilket innebar att det inte alltid var säkert att de jobbade i den senaste versionen.

Bekymren växte och risken ökade när det var projekt med ett stort antal handlingar och det var oklart om alla hade rätt information. En annan osäkerhet var att inkorgarna ofta är begränsade och kan inte ta emot stora filer. Att dela informationen i till exempel DropBox var riskabelt eftersom det var oklart om kundens IT-system tillät datautbytet. Till slut blev situationen ohållbar. Tiden rann iväg och därför beslöt man att hitta en lösning som skulle säkerställa ett hållbart dataflöde.

Digitalt byggmöte i projektverktyget BIMcontact

Idag har StruEngineers istället digitala byggmöten i BIMcontact, en molnbaserad lösning som är utvecklad av byggingenjörer med bred branscherfarenhet. Istället för den tröga och opålitliga e-posthanteringen sker nu allt informationsutbyte i projektverktyget. I molnlösningen delar alla projektdeltagare dokument, modeller och annan information som hör till projektet. Ett nytt arbetssätt har växt fram på StruEngineers med ett både effektivare och säkrare flöde av information som gynnar samarbetet mellan deltagarna i byggprojektet. I molnlösningen har varje kundprojekt en egen arbetsyta där informationen samlas. Suhas får omgående reda på någon aktivitet i det digitala byggmötet.

– När någon agerar, till exempel lägger till ny information i projektets arbetsyta, får jag automatiskt ett meddelande via e-post från BIMcontact, som alltså håller mig kontinuerligt underrättad.

Bättre versionshantering

I ett byggprojekt produceras en mängd data och handlingar. I BIMcontact samlas allt på ett och samma ställe vilket skapar en säkerhet och Suhas behöver inte leta efter information, till exempel vilken ritningsversion som är aktuell. Det håller BIMcontact reda på. När en ny fil med samma namn laddas upp så blir det automatiskt en ny version. Den osäkerhet som tidigare rådde är som bortblåst.

– Inte bara den senaste versionen av ritningen finns tillgänglig utan även de äldre. Med BIMcontact har både Suhas och hans medarbetare full kontroll över vilken version som gäller.

Enkelt att kommentera direkt i modellen

En annan fördel är att ingenjören kan studera modellen utan att behöva något CAD-system. Det gör Suhas med IFC-viewern som finns i BIMcontact och granskningen sker direkt i webbläsaren.

– Jag kan gå nära modellens detaljer, släcka ned element som pelare för att låta andra element framträda, jag kan snurra runt modellen och granska den ur olika vinklar.

När Suhas ser något som ska ändras i modellen gör han en notering om detta direkt i modellen. Därefter exporterar han den nya informationen till en PDF som blir ett nytt underlag i projektet. Den gamla arbetsmetodiken, att göra ändringar på pappersritningar som sedan skannas in har i BIMcontact blivit digitalt. I ett nära samarbete undanröjs problem och utmaningar får en lösning i takt med projektets utveckling.

Ritningar på olika plattformar

Men det är inte enbart på kontoret som Suhas drar nytta av BIMcontact. Projektverktyget är designat för att passa flera olika plattformar, som surfplatta och smarta telefoner. Ritningarna bli mer tillgängliga över nätet eftersom de inte är bundna i en stationär dator. Det skapar en flexibilitet och en större frihet att kunna jobba med en konstruktion utan att vara på kontoret.

När allt fler i byggprojekten strävar efter smidigare arbetsflöde med enkel informationsdelning med IFC så är BIMcontact lösningen. Verktyget skapar nya arbetssätt och knyter ihop kompetenser och yrkesområden i täta samråd där kunskap och erfarenheter flödar fritt och obehindrat. Precis som på StruEngineers. Där har osäkerhet bytts till ett smartare kollegialt samarbete för att projekt ska bli klara på utsatt tid.

Av Love Janson