Modulära maskinkonfigurationer optimerade för specifika applikationer definierar den nya framtidsförberedda Leitz PMM-C-plattformen

Hexagons Manufacturing Intelligence-division tillkännagav idag lanseringen av sin nya generation Leitz PMM-C koordinatmätmaskiner (CMM) med ultrahög noggrannhet. Denna serie har länge satt prestandastandarden för ett brett utbud av precisionstillämpningar där tillverkare behöver högsta noggrannhet och låg mätosäkerhet. Nu är den standarden ännu högre, tack vare ett kraftfullt och enkelt modulkoncept kombinerat med nya möjligheter och prestandaalternativ. 

I mätlabb och nu även i precisionstillverkningsmiljöer, tillgodoser den uppgraderade serien en mångsidig blandning av krav, från tillämpningar med liten volym, låg sub-mikron noggrannhet till hög sensorflexibilitet, snabb genomströmning och nära produktionsinspektion. 

– Vi lyssnar noga på vad våra kunder berättar för oss om vad de vill ha av sina CMM:er – både när det gäller kärnmätningskapacitet och anpassningsförmåga till deras föränderliga applikations- och affärsbehov, säger Lukas Kaps, produktchef för CMM-linjen med ultrahög precision på Hexagon. Vi har undersökt alla aspekter av dessa maskiner och lagt till nya prestandahöjande funktioner och valfria funktioner för att lyfta serien till nästa nivå av inspektion med ultrahög noggrannhet. Och avgörande är att vi har gjort det enkelt för tillverkare att välja och anpassa sina CMM:er till deras specifika applikationskrav utan att behöva överväga en överväldigande mängd alternativ. 

Med sex maskinstorlekar som börjar på 700 x 700 x 500 mm och sträcker sig till 2400 x 1600 x 1000 mm, kan Leitz PMM-C-serien inspektera detaljer av en mängd olika storlekar och former. Tydliga konfigurationsval och förbättringsalternativ gör det möjligt för tillverkare att definiera det mätsystem som perfekt löser deras individuella applikationsbehov. 

– Denna nya generation av maskiner är en del av en bredare transformation av vår CMM-portfölj mot applikationsfokuserade modeller som är optimalt konfigurerade för tillverkarnas specifika mätutmaningar, säger Joerg Deller, General Manager för Stationary Metrology Devices på Hexagon. Detta började med den framgångsrika lanseringen av vår nya OPTIV multisensorserie. Och när vi tillkännager denna innovativa nya generation av Leitz PMM-C-serien, har vi också omkonfigurerat Hexagons GLOBAL och Leitz Reference CMMs med kapacitet och förbättringsalternativ som bättre möter varje tillverkares applikationsbehov idag, och allt eftersom de utvecklas under hela livscykeln för sina maskiner.  

Med den nya Leitz PMM-C väljer tillverkarna först en CMM-storlek i en av två basmodellkonfigurationer: Leitz PMM-C Precision-modellen använder fasta probhuvuden med ultrahög precision för att uppnå bästa möjliga mätning i högprecisionstillämpningar med mycket hög precision och snäva formtoleranser, medan Leitz PMM-C Flexibilitetsmodell – tillgänglig som tillval för medelstora och stora maskiner – är konfigurerad för tillämpningar som också kräver hög sensorflexibilitet. Denna modell inkluderar ett ledat probhuvud som ökar CMM:ens anpassningsförmåga till utmanande detaljgeometrier och applikationer. Medföljer också SENMATION-sensorautomatiseringssystemet som möjliggör användning av olika taktila och optiska sensorer inom en enda mätrutin. 

För att möta varje tillverkares specifika produktivitetsbehov inkluderar båda modellerna tre nya prestandahöjande alternativ som kan konfigureras från början eller ställas in senare som uppgraderingar av den betjänade maskinen för att möta förändrade behov.

För högre noggrannhet i ett kvalitetsmätrum tar Accuracy+ upp de allra snävsta deltoleranserna genom att reducera CMM:ens volymetriska mätfel till nästa nivå av submikron noggrannhet. Det här alternativet inkluderar en ännu mer exakt Sweet spot-mätvolym för medelstora och stora maskiner som ger finare noggrannhetsnivåer vid mätning av mindre detaljer eller features. 

För tillverkare som vill mäta nära produktion, tillåter alternativet XT (extended temperature) medelstora och stora CMM:er att fungera utan ett dyrt klimatrum, utan istället direkt i en precisionsproduktionsmiljö med ett temperaturområde på 18-24°C , vilket saknar motstycke för CMMs av denna noggrannhetsklass. 

Alternativet Throughput+ gör det möjligt för tillverkare att minska mätcykeltiderna och eliminera flaskhalsar i inspektionskapaciteten för att öka produktionsvolymen. Alternativet aktiverar CMM:ens fulla mäthastighet för att uppnå upp till 20 % snabbare genomströmning än standardkonfigurationen – bäst i klassen bland ultrahög exakta CMM. 

Den nya generationens maskiner kommer också med ytterligare funktioner som förbättrar användbarheten och förarens säkerhet och minskar energiförbrukningen: Meddelandelampor på CMM ger operatörerna en överblick och medvetenhet om maskinens driftläge, medan säker höghastighetsmätning i CNC-läge är säkerställd av ett skanningssystem som stoppar maskinen när en användare eller föremål inkräktar inom det skyddade området. Dessutom minskar det nya Eco Mode+ tryckluftsförbrukningen under en typisk mätrutin för att spara energi och driftskostnader samtidigt som det bidrar till en mer hållbar tillverkning. 

Tillsammans med det breda utbudet av taktila och optiska sensorer som finns tillgängliga för Hexagons CMM:er så som valfri 4-axlig skanning som möjliggör enkel inspektion av mycket komplexa delar, förbättrade mjukvaruverktyg och enkel uppgradering, framstår serien som ledaren inom ultrahög noggrannhetsmätning för nästan alla applikationer med hög precision och snäva toleranser. Leitz PMM-C är en mångsidig framtidssäker investering som kan anpassas till användarnas behov nu och i framtiden.