Med en månad kvar ser vi med förväntan fram emot årets mässa som äger rum 14–16 november. Elmia Subcontractor kommer i år, precis som tidigare, att samla tillverkningsindustrins ledande experter och innovatörer. I år kommer det ligga ett extra stort fokus på hållbarhet och kompetens – två av tillverkningsindustrins största utmaningar framåt.

– Vi ser fram emot att återigen skapa en plattform där branschens experter kan dela sin kunskap och både få, och ge, inspiration. Årets fokus på hållbarhet och kompetens kommer att spegla de utmaningar och möjligheter som präglar framtidens tillverkningsindustri, säger Helena Åhs, Mässansvarig Elmia Subcontractor.

Fokus på hållbara affärer

I en tid där klimatmedvetenheten och kraven att anpassa sig till nya hållbarhetsnormer ökar, kommer mässan fortsätta att utforska hur hållbarhetsarbete kan ha en dubbel positiv effekt – både för miljön och för företagens framtid. 

Sustainability Arena, som i år flyttar in i Hall C, får en bredare uppställning av utställare. Hit kan du komma för att få hjälp och råd i frågor som livscykelanalys, materialåtervinning, energieffektivisering och det nya EU-direktivet CSRD – och inte minst hur man får sitt hållbarhetsarbete att bli en konkurrensfördel.

Innovation och teknologisk omställning

Även inspirationsarenan Subcontractor InnoDex, där nya material, innovativa tekniker och kreativa konstruktioner står i fokus, genomsyras av hållbarhet. Årets teman på material- och innovationsutställningen är Green Energy & Mobility, Circular Materials, Smart Materials och AM Transformation. 

Den omfattande teknologiska omställningen som tillverkningsindustrin just nu befinner sig i utgör för många en betydande utmaning – men öppnar också upp spännande möjligheter.
Det är här inspirationsarenan Tech Arena kommer in – arenan där framtidens teknik står i centrum, där utställarna och verkliga case visar på teknikens möjligheter. 
En nyhet för i år är att arenan har fått en Startup Area, där mindre och nystartade bolag får chans att presentera sina banbrytande innovationer och lösningar, och interagera med etablerade tillverkningsföretag. 

– Vi vill med denna satsning bidra till samverkan så att företagen tillsammans kan navigera genom de utmaningar som tillverkningsindustrin står inför, främja tillväxt och skapa en hållbar framtid, säger Helena Åhs.

Framtiden kompetens

Övergången till automatisering och digitalisering kräver omfattande investeringar och kompetensutveckling. Många traditionella produktionsmetoder ersätts av avancerade teknologier som maskininlärning och artificiell intelligens, vilket kräver att arbetskraften anpassar sig till nya färdigheter. Företagens framgång kommer att hänga på den kompetens som de besitter. För att möta den ökande efterfrågan på expertis behöver företagen satsa på fortbildning av sin personal och även se till att de kan anställa de mest kvalificerade inom sina respektive områden. 

För att adressera den stora utmaningen kring framtidens kompetensförsörjning inom tillverkningsindustrin, lanserar Elmia Subcontractor i år en ny satsning under namnet Competence Arena. Här kommer man bland annat att få möjlighet att träffa rekryterings- och bemanningsföretag, utbildningssamordnare och studenter. Målet är att erbjuda lösningar, men framför allt skapa dialog när det gäller både nuvarande och framtida kompetensbehov inom tillverkningsindustrin. 

– Tillverkningsindustrin befinner sig vid en brytpunkt där innovation och anpassningsförmåga när det kommer till kompetens kommer att vara avgörande. Utmaningen för företagen ligger till stor del i att hitta rätt balans mellan traditionell produktion och nyskapande teknologier samt att säkerställa att arbetskraften är rustad för de nya kraven. Här vill vi som mässarrangör, genom våra aktiviteter, vara med och göra verklig nytta, avslutar Helena Åhs.