Vatten har hamnat i skuggan av andra utmaningar i samhället, men till slut går det inte längre att ducka för det faktum och att kunna garanteras även i framtiden.

Vattenförsörjningen i kris?

Om problemformuleringen är någorlunda enkel, är lösningarna desto mer utmanande. Under tre dagar diskuteras de stora utmaningarna såsom investeringsmöjligheter, kommunernas underhållsskuld och säkerhetshot av politiker, tjänstemän, näringsliv och forskare som deltar på plats.

Den svenska vatteninfrastrukturen är ålderstigen, underhållsskulden accelererar för varje år och investeringsbehovet är enormt eftersatt. I snitt läcker 17 procent av Sveriges rör och ledningar enligt Svenskt Vatten, i Göteborg är motsvarande siffra 25 procent (Kretslopp och vatten, Göteborgs stad).

Som vårt viktigaste livsmedel behöver tillgången säkras för såväl kommuninvånare som industrin, där den senare står för två tredjedelar av den kommunala vattenförbrukningen. Företagens omställning mot en cirkulär vattenanvändning behöver accelereras och på mötesplatsen kommer flera goda exempel att lyftas. Dessutom innebär klimatförändringar, nya lagkrav och ett allvarligare säkerhetspolitiskt omvärldsläge att en robust vattenförsörjning är en avgörande faktor för landets totalförsvarsförmåga, i kris och krig.

Mässan äger rum den 24-26 oktober på Svenska Mässan i Göteborg.