Författare: Irena Lauterbach

Inovitas har tagit hem en order från Göteborgs stad.

Den innebär en insamling av gatuvybilder, laserscanning och inmätning av anläggningar och vägyta i Göteborgs gaturum. Projektet startar i juli 2017 och fortsätter under 2018 och kan sedan förlängas. Detta är det första projekt i Norden som kopplar ihop gatuvybilder med inmätning av anläggningar, inventering av gaturummet och analys av vägyta i en och samma körning. Inovitas unika noggrannhet, patenterade lösningar och insamlingsbilar med senaste tekniken gör detta möjligt. Totalt så körs ca 3000 km, även vissa cykel- och gångvägar skall insamlas. Inovitas kommer att köra med 3 bilar som är utrustade med 360 panorama- och stereokameror samt utrustning...

Read More

SimWise FEA

Mechanical Stress and Thermal Analysis SimWise FEA is a Finite Element Analysis tool that performs stress, normal modes, buckling, and heat transfer analysis on mechanical parts. It is highly automated and handles much of the complexity associated with FEA while offering powerful features for users who are steeped in the intricacies of the Finite Element Method. It imports geometry from your CAD system and allows you to add structural and thermal specific entities to the model resulting in a functional structural prototype of your design. It simulates that prototype using advanced physics and mathematical techniques and presents the results...

Read More

Eplan Preplanning med rörmodul

Ju tidigare man strukturerar och konsekvent förvärvar data för konstruktion, desto bättre. Detta gäller speciellt för viktiga anslutningsdata i tidiga projektfaser, såsom rördefinition och information samt kabeldata. Den nya versionen av Eplan Preplanning innehåller nu sin egen rörmodul. Kommande Eplan Preplanning versionen 2.7 kommer att finnas tillgänglig i september och breddar ytterligare Eplan Plattformens tillämpningsområden. Tidigare förvärv och definition av projektinformation och planering – lika delar grafiskt som databasorienterat – bidrar till att göra konstruktionsprocesserna mer integrerade och effektiva, från grundkonstruktion till detaljkonstruktion. Detta uppnås med så kallade anslutningsplaneringsobjekt, vilket visar vilka segment som är anslutna till varandra och...

Read More

Kan BricsCAD hota AutoCAD?

Cadmarknaden i Sverige har länge dominerats av Autodesk, programmeringsgiganten inom CAD. Deras produkter har under flera år varit de mest använda både i Sverige och övriga världen. Senaste åren ändrades detta förhållande och ett flertal nya aktörer har äntrat scenen. Här finner vi bland alla andra ProgeCAD, Sketchup, Intelicad, Nanocad och BricsCAD. BricsCAD är liten, smal och snabb I motsats till flertal andra program som har utvecklats ur ursprungliga AutoCAD och Intelicad som bas, är BricsCAD numera en nyprogrammerad produkt med fräsch, egen originalkällkod som skrevs och vidareutvecklades av Bricsys programmerare. Bricsys har sitt huvudkontor i Ghent Belgien och...

Read More

Alibre är tillbaka

Alibre LLC förvärvar Geomagic Design Alibre LLC i Texas har förvärvat 3D CAD programmet Geomagic Design och mjukvaran återfår därmed sin forna ägare/utvecklare och sitt ursprungliga namn, Alibre Design. ”Vi ser fram emot att få visa att Alibre LLC och personalen bakom produkten har ett genuint intresse att vara det bästa CAD företaget att arbeta med”, säger Alibre’s CEO Max Freeman i pressmeddelande. Fructus Data AB är åf för Alibre i Sverige, Finland och Norge. Befintliga kunder med aktivt serviceavtal för Geomagic Design får automatiskt tillgång till senaste utgåvan av Alibre Design och löpande uppdateringar på Alibre under perioden....

Read More

Matrisdata förenklar FEM-analys av maskinfundament

Hållfasthet är självklart ett viktigt område inom industrin. Men det behöver inte enbart gälla en enskild komponent i en maskinkonstruktion utan i andra sammanhang där laster eller annan påverkan uppstår. Ett exempel är maskinfundament i industrin. – Fundamenten finns inom olika sektorer inom tung industri som pappersmassa och kraftverk, säger Simo Ristovski, civilingenjör på Sweco Structures i Stockholm. Jag analyserar de vibrationer som uppstår i fundamentet när maskinen arbetar. Den dynamiska analysen kan göras vid två olika tillfällen, dels på den digitala modellen innan den är byggd, dels på ett befintligt fundament på en industri där ingen analys har...

Read More

SimWise 4D

SimWise 4D Integrated Motion Simulation Stress Analysis and Optimization   SimWise 4D is a software tool that allows the functional performance of mechanical parts and assemblies to be simulated and validated. It combines 3D multi-body dynamic motion simulation with 3D finite element analysis and optimization in a Windows based, CAD neutral product, priced affordably for every engineer. Each of the major components of SimWise 4D, the motion module, and the FEA module, is available as a separate product and are powerful in their own right but the real benefits arise when the two are combined together in the 4D...

Read More